ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА

Дигитален маркетинг

Онлайн магазин за автокозметични продукти. Отново магазин, с който стартирахме работа буквално от самото му излизане на пазара преди 2 месеца. Тук стратегията ни беше за директни поръчки към сайта още от самото начало, понеже клиента имаше нужда от бързо и спешно задвижване на поръчки от магазина. За първите 2 седмици от стартиране на магазина, успяхме да постигнем много ниска цена на конвърсия и задоволителен брой поръчки на дневна база, с което поставихме успешно начало на съвместната ни работа.

КЪМ СТРАНИЦАТА