image

Цялостна стратегия за присъствието на бранда в различните медийни и комуникационни канали.

image

Индивидуална дигитална маркетингова стратегия за вашия бизнес

Как ще ви помогне дигиталната маркетингова стратегия?

image  Дефиниране на целите

Определяне на целите на бизнеса, които да бъдат постигнати чрез съответната дигитална маркетингова стратегия. Те ще бъдат определени на база насоките, които клиентът предостави. Спрямо целите ще бъде изграден цялостният план за действие, който ще се стреми към максимално бързото им и качествено изпълнение.

image  Създаване на аудитория

Определяне на търсената аудитория според канала за комуникация и целите в неговите рамки. По този начин ще знаем към кои потребители ще бъде насочено съдържанието и какви да бъдат неговите специфики за по-доброто му представяне.

image  Създаване на бранд стилистика

Създаване на оригинална бранд стилистика, към която да се придържа брандът. Това включва визуални елементи, тон, послание и т.н. По този начин ще бъде създаден разпознаваем бранд, предизвикващ повече доверие.

image  Определяне на активностите

Определяне на процесите, които ще бъдат извършвани при изпълнението на дигиталната маркетингова стратегия. По този начин детайлно ще бъдат представени действията, които екипът на SFC ще извършва за вашия бранд.

image  Определяне на основните канали за комуникация

Определяне на каналите, в които брандът ще присъства и ще гради своя имидж. Това е една изключително важна стъпка за подходящото присъствие на бизнеса и последващо определяне на конкретните му действия в съответните канали.

image  Определяне на съдържание за избраните канали

Ще определим спецификите на съдържанието, което ще бъде представено в съответните канали и техните аудитории. По този начин ще достигнем до точните потребители като им предоставим съдържание, което ще привлече тяхното внимание.

image  Анализ на конкурентите

Анализът на конкурентите ще помогне за по-ясно дефиниране дейностите на бранда и процесите, които ще помогнат за по-доброто му представяне.

image  Определяне на видовете външна реклама

Съставяне на план за външна реклама. Така ще могат да бъдат постигани по-ефективни резултати, които да помогнат за по-качественото изпълнение на дигиталната маркетингова стратегия.

image  Подробно описание на планираните дейности

Детайлното описание на дейностите ще помогне за съставянето на план, по който да бъдат извършвани представените процеси.