Дигитален маркетинг

Въпросник

1

Информация за контакт

2

Информация за бизнеса и неговите цели
Каква е Вашата основна цел, която искате да постигнете чрез дигиталната поддръжка?
(разрешени повече от 1 отговор)
Разполагате ли със Styleguide на Вашия бранд?
Съществува ли дигитално присъствие на бранд, което харесвате и желаете да се доближите до негово представяне в социалните мрежи?

3

Техническа информация
В кои канали присъства вашият бранд?
(разрешени повече от 1 отговор)
С колко публикации на месечна база си представяте, че трябва да бъде вашето дигитално присъствие?
Разполагате ли с Facebook Business Manager?
В случай, че разполагате с такъв, имате ли Pixel към сайта?

С какъв бюджет разполагате за реклама на месечна база?

Какви резултати очаквате с месечния Ви бюджет?

Имате ли други важни бележки и предпочитания към дигиталното представяне на Вашия бизнес?