Софтуерния решения „CRM И ERP“

Въпросник

1

Информация за контакт

2

Моля опишете обхвата на Вашия бизнес процес – какъв е обхвата, с какво се занимавате, какви са Вашите бизнес процеси?

3

От колко души се състои Вашата компания?

4

Имате ли служители и отдели, които се занимават с Продажби, Клиенти, Доставчици, Производство, Обслужване на поръчки, Склад, Счетоводство, HRM и други?

5

Имате ли База данни с Вашите клиенти, доставчици, производство, продажби, поръчки, продукти и наличности (склад), служители и други?

6

Имате ли уебсайт, складова програма или някакъв друг внедрен софтуер?

7

Имате ли нужда от синхронизация на Вашите данни със съществуващ Ваш уебсайт?

8

Ако нямате уебсайт, а имате нужда от такъв, моля отбележете с ДА, и опишете неговия обхват. Ние с удоволствие ще разработим такъв спрямо Вашите нужди и изисквания. Ще направим синхронизация със CRM и ERP системата.

9

Имате ли нужда от мобилно приложение?

10

Имате ли Ваш хостинг?
След попълнен въпросник ние ще се свържем с Вас, за да извършим Анализ на Вашите бизнес процеси, спрямо нуждите Ви. Ще изготвим Задание, на база на което ще Ви предоставим Ценова Оферта.