ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА

Уеб дизайн и разработка
Дигитален маркетинг

Устои е микрофинансираща институция, която предоставя финансови средства на изгодни условия на малкия бизнес в България с цел подпомагане неговата устойчивост и развитие. Беше ни поверена задачата да разработим нов сайт на компанията като основната цел беше преработка на структурата на информация и цялостния процес за кандидатстване за кредит. Следвайки насоките на клиента, създадохме изцяло нова потребителска пътека за изпращане на запитвания за кредит. Изградихме и специални кредитни калкулатори, които клиентът лесно може да редактира през администраторския панел на сайта.

КЪМ САЙТА