ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА

Уеб дизайн и разработка

Поредният вълнуващ проект, в който екипът на SFC успя да се включи. Voca Academy е платформа за обучения, която цели хората да обичат кариерата си, да бъдат ангажирани и продуктивни на работа. SFC изработи дизайна на сайта, съобразен с вече изградения бранд на VOCA academy. Екипът ни постави акцент върху потребителското изживяване и структуриране на обемната и разнообразна информация на платформата.
Важен аспект от работата беше реализиране на режим “Учене” - консумиране на платеното съдържание от потребителите, структуриране на отделните модули в обучение на стъпки, разработване на финални въпросници и точкова система. Целият проект беше изграден на Wordpress и чрез персонализиране на една от най-популярните LMS платформи - Learndash. С помощта на Woocommerce изградихме и иновативен профил на потребителя, количка и checkout.

КЪМ САЙТА